web analytics

Materialien

Texte, CDs, Noten

 

Bei Interesse können Sie per Mail bei  klaus-peter-rex@t-online.de folgende Materialien bestellen:

 

CD Janusz Korczak:   7,00 Euro
DVD Janusz Korczak:    vergriffen
Notenheft Janusz Korczak:   10,00 Euro
Textheft Janusz Korczak:   2,50 Euro
Notenheft M.L.King:   10,00 Euro
MC Seht der Träumer MLK:   vergriffen
Textheft M.L. King:   2,00 Euro
Notenheft Daniel:   10,00 Euro
Textheft Daniel:  2,00 Euro
Notenheft Zachäus: 4,00 Euro